Forside

Formandens ord

 

Norden er i orden

 

 

Verden har fået øjnene op for Norden. Det er måske på tide, vi får øjnene op for os selv.

 

Norden har i mange år ikke villet stå ved sig selv som noget særligt, og en forståelse for det fælles nordiske har stort set forladt vores opmærksomhed. Men uden for Norden lægger andre lande i den grad mærke til os – ja, ofte kan de have svært ved at se forskel på os, fordi de får øje på vores fællestræk mere end vores forskelle – at vi taler næsten samme sprog. Når f.eks. en dansk eller svensk forfatter omtales i udenlandsk presse, er det ofte som en nordisk forfatter.

 

Europa er voldsomt udfordret i disse år, og nogle mener, at det Europa, vi

har kendt med EU som centrum, er i fare for at spille fallit. Europa må derfor forberede sig på en dagsorden med nye punkter, der vil forandre tilværelsen for Europas borgere.

 

Der finder en udvikling sted, som vil sætte fokus på Norden, fordi Norden

af mange betragtes som det sted, hvor demokratiet fungerer bedst. Norden ligger øverst i målinger af bl.a. trivsel, lav magtdistance og lighed mellem kønnene. Norden kan derfor komme til at spille en afgørende rolle i den udvikling af Europa, vi står overfor.

 

I den forbindelse er det værd et henlede opmærksomheden på "Nordisk Sprogfest" der finder sted i Aarhus i forbindelse med Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017 i dagene 18.-21. september. 4 dage på AROS og i kunst- og kulturcentret.Godsbanen fyldt med nordisk sprog og kultur, hvor man møder forfattere, kunstnere og eksperter. Se nærmere om de mange spændende arrangementer på sprogfest@fnfnorden.org, hvor man også kan tilmelde sig. Alle arrangementer er gratis.

 

"Norden er i orden!" Med disse ord sluttede den islandske forfatter, Einar Már Gudmundsson, sin takketale, da han i 1995 modtog Nordisk Råds Litteraturpris. At Norden er i orden, er en selvforståelse, vi i Foreningen NORDEN gerne vil være med til at forstærke.

 

På de følgende sider præsenterer vi programmet for efteråret 2017 og foråret 2018. Vi håber at se mange af jer til arrangementerne.

 

 

 

Få en reminder om arrangement

 

Tilbud til vores medlemmer med e-mail

 

Send din mail til hildaogleif@gmail.com (kasserer Hilda Kristensen)

 

- så vil vi sende en reminder en uges tid før vi har et arrangement i foreningen.

Foreningen Norden-Odder - v/Aage Augustinus - 51 18 51 02 - email: aage-augustinus@mail.dk