Forside

Formandens ord

 

Det nordiske er noget ganske særigt - mellemfolkeligt set

 

Mod besættelsens slutning var bl.a. højskolemanden Jørgen Bukdahl stærkt optaget af, hvad der skulle ske med Europa, når krigen var forbi. Utrættelig

slog han fast, at et nordisk samarbejde var dén vej, vi skulle gå over, ind i det større mellemfolkelige samarbejde.

 

Det nordiske forstået som vores måde at forvalte de europæiske grundidéer på. Det nordiske er ifølge Jørgen Bukdahl kun interessant i dén forstand, at det er vækstvilkår for dé ideer, hvorpå ”euro- pæerne kender hinanden, og hvorigennem vi får et fællesskab i synet på menneskets værdighed, personlighedens ret og folkenes frihed”.

 

Den store svenske forfatter Kerstin Ekman var inde på det samme i et interview for få år siden, hvor hun betegnede det nordiske som værende af største vigtighed - ja, som et nødvendigt eksempel på en verden, der kalder på fælles forståelse.

 

Efterårets trakasserier mellem Danmark og Sverige i forbindelse med de mange ygtninge viser, hvor skrøbelig den fælles forståelse i virkelig- heden er.

 

På de følgende sider præsenterer vi programmet for efteråret 2016 og foråret 2017. Vi håber, at se mange af jer til arrangementerne.

 

De bedste hilsner

Aage Augustinus

 

Få en reminder om arrangement

 

Tilbud til vores medlemmer med e-mail

 

Send din mail til hildaogleif@gmail.com (kasserer Hilda Kristensen)

 

- så vil vi sende en reminder en uges tid før vi har et arrangement i foreningen.

Foreningen Norden-Odder - v/Aage Augustinus - 51 18 51 02 - email: aage-augustinus@mail.dk